insideout, teksty z czerwca 2013 roku

3 teksty z czer­wca 2013 ro­ku – auto­rem jest in­si­deout.

Dob­rze by było po­roz­ma­wiać, gdy­by nie to mil­cze­nie, które wszys­tko wyjaśnia. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 27 czerwca 2013, 00:08

Z błędów trze­ba wy­ciągnąć wnios­ki, za­nim one wy­ciągną z nas resztki sił na zmiany. 

myśl
zebrała 30 fiszek • 26 czerwca 2013, 21:47

Czar­na ow­ca to,czar­na owca.
Krop­ka w stadzie,a w odo­sob­nieniu okaz.
Mało is­totne, że na­dal ow­ca. Ważne,że czarna. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 25 czerwca 2013, 22:21
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
H I J
Kalendarz
Aktywność

24 grudnia 2015, 23:17insideout sko­men­to­wał tek­st Tych,których miałem spot­kać, spot­kałem. [...] 

21 grudnia 2015, 22:51insideout sko­men­to­wał tek­st Tych,których miałem spot­kać, spot­kałem. [...] 

20 grudnia 2015, 00:18insideout do­dał no­wy tek­st Tych,których miałem spot­kać, spot­kałem. [...] 

5 listopada 2014, 22:48insideout do­dał no­wy tek­st W pe­wien na­tural­ny sposób, [...]

7 października 2014, 08:28małgos sko­men­to­wał tek­st Statystyki nie um­niej­szają cier­pienia [...]

7 października 2014, 00:59insideout sko­men­to­wał tek­st To właśnieżyczli­wi , tak [...]

7 października 2014, 00:58insideout sko­men­to­wał tek­st Prawdziwe dob­ro, nie jest [...]

7 października 2014, 00:57insideout do­dał no­wy tek­st Statystyki nie um­niej­szają cier­pienia [...]

7 października 2014, 00:54insideout sko­men­to­wał tek­st demony

2 października 2014, 09:14krysta sko­men­to­wał tek­st Prawdziwe dob­ro, nie jest [...]